Address

World Trade Centre, 12 Krasnopresnenskaya emb., Moscow 

Tel: 

8 (495) 258-18-14

Open: 11:30 - 24:00

Email

makoto.toro@yandex.ru